Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – suteikti fiziniam asmeniui (duomenų subjektui) informaciją apie fizinio asmens duomenų tvarkymo tikslą, tikslą, mastą, saugumą, apsaugą, taip pat suteikti kitą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

 

Asmeniniai duomenys

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybė gali būti nustatyta.

 

Privatumo politikos taikymas

SIA „Koroso“ privatumo politika taikoma tvarkant asmens duomenis neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu (forma) fizinis asmuo pateikia savo asmens duomenis (arba fizinio asmens duomenis pateikia trečioji šalis įstatymų/įgaliojimo/ sutikimas): popierine forma, elektronine forma, SIA „Koroso“ interneto svetainėje, internetinėje parduotuvėje, parduotuvėje ir kt.

 

Pagrindinė informacija

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: prekių/paslaugų pirkimo sutarčių sudarymas, prekių pristatymo įforminimas, atsiskaitymų administravimas, garantinių įsipareigojimų vykdymas.

Vadovas: SIA „Korso“, registracijos Nr. 40003465924

Juridinis adresas: Auduma iela 33 - 50, Ryga, LV-1024

Teisinis pagrindas: teisėti SIA „Koroso“ interesai.

Duomenų perdavimas į trečiąją šalį: nevyksta.

Duomenų gavėjai: Duomenų valdytojas, duomenų valdytojo operatorius ir kompetentingos (teisėsaugos) valstybės institucijos, bendradarbiavimo partneriai ir paslaugų (užsakomieji) tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjai, apskaitos užsakomųjų paslaugų teikėjai, advokatų kontoros, operatoriai ir kt. ..

Mokėjimų apdorojimą užtikrina mokėjimų platforma makecommerce.lv, todėl mūsų įmonė mokėjimui vykdyti reikalingus asmens duomenis perduoda platformos savininkui Maksekeskus AS.

Duomenų apsaugos specialistas: info@stadlerform.lv / info@nivonashop.lv

 

 

Asmens duomenų tvarkymas ir teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymas vykdomas siekiant įgyvendinti šioje privatumo politikoje numatytą tikslą, įskaitant teisėtų SIA „Koroso“ interesų įgyvendinimą (vykdant komercinę veiklą), vykdant norminių aktų reikalavimus dėl duomenų gavimo, tvarkymo, fizinių asmenų „asmens duomenų“ saugojimą, perdavimą ir pan. .tt, taip pat vykdyti vartotojų teises reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus.

Asmens duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo norminio akto reglamentuojamo laikotarpio arba sudarytoje sutartyje nustatyto laikotarpio, arba SIA „Koroso“ reguliuojamo laikotarpio. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai būtina norminių aktų reikalavimams įvykdyti, gerbiant teisėtus SIA „Koroso“ interesus. Susidarius aplinkybėms, kai asmens duomenų tvarkymas/saugojimas nėra būtinas – asmens duomenys ištrinami.

 

Asmens duomenų tvarkymas vykdomas naudojant specializuotą ir saugią programinę įrangą, užtikrinančią saugų asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą, naudojant antivirusines programas („ugniasienės“) bei naudojant kitus technologinius sprendimus. Asmens duomenys yra apsaugoti prieigos sistemomis ir specialia programine įranga.

 

Asmens duomenų perdavimas

Asmens duomenys neperduodami į trečiąsias šalis (šalis, kurios nėra ES ir/ar EEE šalys).

Asmens duomenys gali būti perduodami SIA „Koroso“ bendradarbiavimo partneriams (įskaitant užsakomųjų paslaugų įmones), paslaugų teikėjams (operatoriams) ir įgaliotiems juridiniams, fiziniams asmenims (advokatams, teisininkams). Asmens duomenų perdavimas vyksta saugiai naudojant saugią programinę įrangą ir technologijas. Asmens duomenys perduodami tik tiek, kiek tai būtina teisėtiems ir teisėtiems SIA „Koroso“ interesams įgyvendinti.

 

Komercinių pasiūlymų, reklaminės medžiagos siuntos

Komerciniai pranešimai siunčiami tiems adresatams/fiziniams asmenims, kurie sutiko gauti SIA „Koroso“ komercinius pranešimus (reklaminę medžiagą). Informacija apie atsisakymą gauti komercinius (reklaminius) pranešimus pateikiama komerciniame (reklaminiame) el. Atsisakyti gauti komercinius (reklaminės medžiagos) pranešimus galite parašę el. pašto adresu: info@stadlerform.lv / info@nivonashop.lv

 

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga įgyvendinama vadovaujantis galiojančiais norminiais aktais (reglamentais, įstatymais, reglamentais) asmens duomenų tvarkymo srityje.

 

Prieiga prie savo asmeninių duomenų

Su savo asmens duomenimis fizinis asmuo gali susipažinti pateikęs rašytinį prašymą, laikydamasis asmens duomenis reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų, paraiškų priėmimą ir nagrinėjimą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų, išsiųsdamas (paštu: SIA "Koroso", Auduma iela 33 - 50, Ryga, LV-1024 , Latvija, el.paštu: info@stadlerform.lv / info@nivonashop.lv ) arba pateikus prašymą raštu, SIA "Koroso" parduotuvę Vestienas g. 2, Ryga, LV-1035.

 

Fizinis asmuo, pateikdamas prašymą, privalo identifikuoti save tiek, kiek būtina/tokiu būdu, kad SIA "Koroso" galėtų įsitikinti, jog rašytinį prašymą teikia asmuo, kurio duomenis jis ji prašo. Šiuo atveju SIA „Koroso“ pateikia pareiškėjui turimus asmens duomenis ir kitą įstatymų numatytą informaciją.

 

Teisė atšaukti sutikimą

Fizinis asmuo turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Atšaukimas turi būti pateiktas taip pat, kaip buvo duotas sutikimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Bet kuriuo atveju fizinis asmuo savo rašytinį atsisakymą gali išsiųsti adresu SIA "Koroso", Auduma iela 33 - 50, Ryga, LV-1024, Latvija, el. paštu: info@stadlerform.lv / info@nivonashop.lv ) arba pateikiant raštišką prašymą „MS Tehnika“ parduotuvėje adresu Vestienas g. 2, Ryga, LV-1035. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo atliktas iki sutikimo atšaukimo gavimo. Taip pat sutikimo atšaukimas neturi įtakos ir nesustabdo asmens duomenų tvarkymo, kuris atliekamas vadovaujantis ir/ar remiantis teisiniais pagrindais (reglamentu, įstatymu, norminiais aktais).

 

Galutinė informacija

SIA „Koroso“ turi teisę keisti privatumo politiką apie tai pranešdama atitinkamiems fiziniams asmenims (duomenų subjektams). Šių taisyklių skyrių pavadinimai aiškinami tik dėl taisyklių aiškumo. Duomenų subjektas (fizinis asmuo), jeigu mano, kad buvo pažeistos jo teisės dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę kreiptis į SIA „Koroso“ arba į Duomenų valstybinę inspekciją.

 

 

Slapukų politika

 

Bendros sąvokos

1. Ribotos atsakomybės bendrovė "Koroso", reg. Nr. 40003465924, adresas: Vestienas iela 2, Ryga, Latvija, LV-1035; elektroninio pašto adresas: info@stadlerform.lv / info@nivonashop.lv; interneto svetainės adresas: https://www.nivonashop.lv/ www.stadlerform.lv (toliau – Bendrovė) įsipareigoja teikti Bendrovės interneto svetaines https:// www.nivonashop.lv/ www.stadlerform.lv (toliau – interneto svetainė ) ir savo lankytojų asmeninės informacijos saugumą bei jų teisių apsaugą lankantis Bendrovės interneto svetainėje ir susipažįstant su jos turiniu.

2. Ši slapukų politika buvo parengta siekiant suteikti mūsų svetainės lankytojams papildomos informacijos apie svetainėje naudojamas technologijas ir kaip Bendrovė jas naudoja.

Informacija apie slapukus

3. Slapukai yra maži raidiniai ir skaitiniai failai, kurie atsisiunčiami ir išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje (pvz., išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje) ir išsaugomi jūsų interneto naršyklėje lankantis svetainėje. Jie gali būti naudojami norint sekti, kuriuose svetainės puslapiuose lankotės, išsaugoti įvestą informaciją arba prisiminti jūsų nuostatas, pvz., kalbos nustatymus, kai naršote svetainėje. Slapukus galima suskirstyti į šias slapukų kategorijas:

a) Pirmosios šalies slapukai: tai paties paslaugų teikėjo sukurti slapukai. Jie siunčiami iš paslaugų teikėjo įrenginio ar domeno, iš kurio teikiama vartotojo pageidaujama paslauga.

b) Trečiųjų šalių slapukai: tai slapukai, sukurti kitų paslaugų teikėjų (trečiųjų šalių). Jie siunčiami iš įrenginių ar domenų, kurių netvarko pats paslaugų teikėjas. Visus duomenis, gautus iš slapukų, tvarko trečioji šalis.

Slapukų kūrimo tikslas ir teisinis pagrindas

4. Slapukai reikalingi tam, kad galėtumėte patogiau naudotis mūsų skaitmeninėmis paslaugomis, pavyzdžiui, atlikti mokėjimus internetu, kad gautume informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine, ir kad galėtume tobulinti lankytojams siūlomas paslaugas. Slapukai taip pat naudojami siekiant suteikti jums pritaikytą informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas.

5. Naudojame įvairių tipų slapukus, kurie yra patalpinti pagal numatytuosius nustatymus (pvz., „būtinus“ slapukus), tačiau kai kuriems slapukams, kurie naudojami analizės ir taikymo tikslais, prašome jūsų sutikimo. Duodami sutikimą slapukų juostoje, kuri pasirodo, kai lankotės svetainėje, pasirenkate, ar leisti naudoti tam tikrų kategorijų slapukus.

Slapukų rūšys ir jų naudojimas

6. Naudojame trijų kategorijų slapukus, tačiau tik dviem iš jų reikalingas vartotojo sutikimas. Galite priimti abiejų kategorijų slapukus arba tik vieną iš jų. Sutikdami su slapukų kategorija, sutinkate su visais tos kategorijos slapukais. Galite bet kada pakeisti savo nuostatas ir atsisakyti slapukų.

BÅ«tini sausainiai

Būtini slapukai yra būtini ir leidžia pasiekti skirtingas svetainės dalis. Šie slapukai išsaugomi Jūsų kompiuteryje, išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje ar kitame įrenginyje Jums lankantis ir naršant svetainėje arba tam tikrą laikotarpį. Jie nustatomi atsižvelgiant į jūsų atliekamus veiksmus, kurie sudaro paslaugos užklausą, pvz., privatumo nuostatų nustatymas, prisijungimas arba formų pildymas. Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui, todėl jų išjungti negalima, todėl šios kategorijos slapukams vartotojo sutikimas nereikalingas.

Statistiniai slapukai

Statistiniai slapukai leidžia skaičiuoti apsilankymų skaičių ir šaltinius, kad galėtume įvertinti ir pagerinti mūsų svetainės našumą. Jie padeda mums suprasti, kurie puslapiai yra populiariausi ir mažiausiai naudojami ir kaip lankytojai naršo mūsų svetainėje. Jei atsisakysite šių slapukų naudojimo, jūsų apsilankymas nebus įtrauktas į mūsų statistiką, tačiau tuo pačiu neapribos jūsų veiklos mūsų svetainėje.

Rinkodaros slapukai

Tiksliniai slapukai naudojami norint identifikuoti turinį, kurio norite šioje svetainėje, ir suteikti jums aktualiausią informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas, pagerinti mūsų turinio pritaikymą ir išplėsti jūsų patirtį mūsų svetainėje. Šie slapukai gali būti naudojami mūsų reklamos kampanijoms trečiųjų šalių svetainėse. Jei sutinkate su šių slapukų naudojimu, taip pat galime gauti informacijos apie mūsų patikimų partnerių svetaines, kuriose atsakėte į mūsų skelbimus. Jei atsisakysite naudoti šiuos slapukus, jums bus pateikti bendri ir nesuasmeninti skelbimai.

Trečiųjų šalių slapukai

7. Trečiųjų šalių slapukai: tai kitų paslaugų teikėjų (trečiųjų šalių) sukurti slapukai. Jie siunčiami iš įrenginių ar domenų, kurių Bendrovė nevaldo. Visus duomenis, gautus iš slapukų, tvarko trečioji šalis. Pavyzdžiui, galime naudoti „Google Analytics“ slapukus siekdami įvertinti vartotojų sąveiką su mūsų svetainės turiniu. Šie slapukai renka informaciją apie vartotojo sąveiką su svetaine, pvz., unikalius apsilankymus, pakartotinius apsilankymus, seanso trukmę, svetainėje atliekamus veiksmus. Informaciją apie tai, kokiais tikslais trečiosios šalys naudoja slapukus, galite rasti trečiųjų šalių svetainėse ir jų privatumo politikoje. Mūsų slapukų įrankyje (baneryje) galite pamatyti, kurie slapukai priklauso trečiosioms šalims, ir susipažinti su atitinkamos trečiosios šalies privatumo politika.

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

8. Mes naudojame profiliavimą reklamos tikslais, kad pateiktume jums suasmenintą turinį ir rekomendacijas, rinkodaros pasiūlymus, pritaikytus būtent jums. Profiliavimui naudojame informaciją, gautą naudojant slapukus, kurie parodo, kas jus domina. Automatinių įrankių pagalba grupuojame ir analizuojame Jūsų atitinkamu tikslu tvarkomus duomenis ir darome prielaidas bei prognozes, koks turinys ir/ar pranešimai gali būti Jums aktualūs, t.y. koreguojame turinį, rekomendacijas ir/ar pasiūlymus pagal Jūsų poreikius. poreikius ir interesus. Šie veiksmai neturi jokių savarankiškų duomenų tvarkymo tikslų, nedaro Jums reikšmingos įtakos ir nesukelia Jums jokių teisinių pasekmių.

Informacija apie asmens sutikimą kurti slapukus

9. Lankantis šioje svetainėje vartotojui rodomas langas su pranešimu, kad svetainėje naudojami slapukai. Jei paspausite parinktį „Leisti viską“, tai reiškia, kad sutikote su visais svetainėje esančiais slapukais ir patvirtinate, kad esate susipažinę su informacija apie slapukus, jų naudojimo tikslais, kai informacija perduodama tretiesiems asmenims. vakarėliams.

10. Dėl būtinų slapukų vartotojo sutikimas nereikalingas, nes šie slapukai užtikrina pilną ir nuolatinį www.nivonashop.lv / www.stadlerform.lv svetainės turinio rodymą, kad galėtumėte prisijungti prie svetainės. ir gauti tinkamą skaitmeninio naršymo ir interneto patirtį.

Slapukų atmetimas

11. Jei nenorite savo įrenginyje naudoti slapukų, slapukų nuostatas galite tvarkyti pažymėdami "Leisti pasirinkti/atmesti" svetainėje naudojamų slapukų sąraše, skiltyje "Tinkinti". Atkreipkite dėmesį, kad tokie pakeitimai/pasirinkimai gali turėti įtakos svetainės funkcionalumui ir gali neleisti jums gauti suasmenintų pasiūlymų ar skelbimų.

Sutikimo atšaukimas

12. Galite bet kada pakeisti, kuriuos slapukus mums leidžiate naudoti arba atsisakyti naudoti. Galite atsisakyti visų slapukų, išskyrus „būtinus“ slapukus.

13. Jei norite atšaukti sutikimą naudoti analitinius ir rinkodaros slapukus, spustelėkite nuorodą: Atšaukti sutikimą naudoti slapukus

Politikos pakeitimai

14. Jei turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome susipažinti su Bendrovės privatumo politika, kurią galite rasti Bendrovės interneto svetainės skilties „Asmens duomenų apsauga“ poskyryje „Privatumo politika“ arba kreiptis į Bendrovės el. duomenų apsaugos specialistas adresu info@nivonashop / info@stadlerform.lv

15. Įmonė turi teisę bet kada pakeisti šią slapukų politiką. Visi slapukų politikos pakeitimai bus paskelbti / www.stadlerform.lv.

 

Politiškai reikšmingas asmuo

 

Pagal Pinigų plovimo ir terorizmo bei terorizmo platinimo finansavimo prevencijos įstatymą politiškai reikšmingas asmuo yra asmuo, kuris eina arba ėjo svarbias viešąsias pareigas Latvijos Respublikoje, kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, įskaitant aukštą - eilinis valstybės valdžios pareigūnas, valstybės administracinių vienetų (savivaldybių) vadovas, vyriausybės vadovas, ministras (viceministras ar viceministras, jeigu tokios pareigos yra atitinkamoje šalyje), valstybės sekretorius ar kitas aukštas pareigas vyriausybėje užimantis pareigūnas. arba valstybės administracinio vieneto (savivaldybės), parlamento ar panašaus įstatymų leidžiamosios institucijos, politinės partijos vadovų organų (valdybos), Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Teismo ar kito lygio teismo teisėjo (teismo organo nario), valdybos ar valdybos nario. aukščiausioji audito (audito) institucija, centrinio banko valdybos ar valdybos narys, ambasadorius, įgaliotasis tarnautojas, vyresnysis ginkluotųjų pajėgų karininkas, valstybės kapitalo bendrovės tarybos ar valdybos narys, tarptautinės organizacijos vadovas (direktorius, pavaduotojas). direktorius) ir valdybos narys arba jam prilygintas pareigas šioje organizacijoje einantis asmuo.

 

  PolitiÅ¡kai reikÅ¡mingo asmens Å¡eimos narys – asmuo, kuris politiÅ¡kai reikÅ¡mingas asmuo:

a) sutuoktinis arba su sutuoktiniu prilyginamas asmuo. Asmuo gali būti laikomas sutuoktiniui prilygintu asmeniu tik tuo atveju, jei atitinkamos šalies įstatymai nustato tokį jo statusą,

b) politiškai reikšmingo asmens ar sutuoktiniui prilyginto asmens vaikas arba sutuoktinio vaikas, jo sutuoktinis ar sutuoktiniui prilyginamas asmuo,

c) tėvas, senelis ar anūkas,

d) brolis ar sesuo.

 

Asmuo, glaudžiai susijęs su politiškai reikšmingu asmeniu – fizinis asmuo, kuris, kaip žinoma, turi verslo ar kitokių artimų ryšių su vienu iš politiškai reikšmingų asmenų arba yra tos pačios komercinės bendrovės akcininkas ar dalyvis su vienu iš politiškai reikšmingų asmenų, taip pat fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens, žinomai faktiškai sukurto politiškai reikšmingo asmens naudai, savininkas.